Algemene Voorwaarden van Pinmobile:

Algemene Voorwaarden Pinmobile December 2014

Algemene Voorwaarden van Worldine:

Algemene Voorwaarden acceptatie Worldline Card Present

Algemene Voorwaarden PinMobile, Acapture en Payplaza

Algemene Voorwaarden PinMobile, Payplaza en Acapture

 

Pinmobile