Algemene Voorwaarden van Pinmobile:

Algemene Voorwaarden Pinmobile December 2014

Algemene Voorwaarden van Worldine:

Algemene Voorwaarden acceptatie Worldline Card Present

Pinmobile