Algemene Voorwaarden van Pinmobile:

Algemene Voorwaarden Pinmobile December 2014

Algemene Voorwaarden van Worldine:

Algemene Voorwaarden acceptatie Worldline Card Present

Korte toelichting met je rechten in het betaalverkeer:

Leaflet-your-rights-payments-eu

Pinmobile