Privacy Verklaring PinMobile

PinMobile verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens PinMobile wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt PinMobile  (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen je gegevens wanneer je informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

PinMobile verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Afhandeling van je aanvraag en je informeren over het status daarvan;
  • Opslag behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Welke (persoons)gegevens verwerkt PinMobile?

PinMobile verzamelt bedrijfs- en contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, uittreksel KvK, btw nummer, kopie van je identiteitsbewijs en bankgegevens. Wij slaan contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt voor support. Als je gebruik maakt van onze support hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de communicatie bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan PinMobile, kan PinMobile aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s).

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

PinMobile verwerkt persoonsgegevens om zijn diensten te kunnen leveren, voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling. PinMobile heeft je gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen.

Derde ontvangers

PinMobile deelt jouw gegevens met Worldline voor het aanmaken van je Xengo aansluiting en voor de uitvoering van de overeenkomst voor je transactieverwerking. De privacy statement van Worldline kan je hier nalezen.

PinMobile maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.

Binnen PinMobile  worden persoonsgegevens uitgewisseld. PinMobile verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan PinMobile het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt PinMobile onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat PinMobile gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt PinMobile vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kun je contact met ons opnemen via info@pinmobile.nl om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat PinMobile niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag..

Beveiliging

PinMobile heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@pinmobile.nl.

Wijziging van Privacy Statement

PinMobile behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.